Søke plass hos oss?


Søknadskjema til barnehagen finner du på Færder kommune sin side, der er søknadsfristen 1. mars. 1.trinn søknaden er på skolen sin side, der er fristen 1.desember.

Søkere til 1.trinn


Søknadskjema til 1.trinn finner du på Steinerskolen i Vestfold sin side.